Södra regionens kommunikationscentrum

Kontakta oss

Ida Andersson, leg logoped

ida.andersson@sokcentrum.se
Tel: 0768-504971

Boel Heister Trygg. leg logoped

boel.heister-trygg@sokcentrum.se
Tel: 0768 504970

Om Södra regionens kommunikationscentrum

Start och utveckling av SÖK - SÖK startade som ett projekt 1995 med stimulansmedel från Socialstyrelsen och dåvarande Handikappinstitutet, och är nu sedan många år en permanent verksamhet.

SÖK – ett kunskapscentrum - Södra regionens Kommunikationscentrum, SÖK, är ett kunskapscentrum för AKK, Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Vi som driver SÖK, Boel Heister Trygg och Ida Andersson, är båda logopeder och vi har många års erfarenhet av arbete med människor med stora och varaktiga behov av stöd på tal- språk och kommunikationsområdet, ofta i kombination med andra funktionsnedsättningar.

Alla kan kommunicera - Vi menar att alla människor kan kommunicera och vårt mål är att sprida kunskap så att alla, oavsett svårigheter och behov ska få möjlighet till sin rätt till god kommunikation tillgodosedd.

SÖK – din resurs - Se oss som en resurs med hög kompetens kring personer med stora och varaktiga kommunikationssvårigheter och med behov av andra sätt att kommunicera än vanligt tal.

Vårt fokus handlar om ”mjukvaror” som metoder och strategier kring Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK. Rättighets- och policyfrågor som rör människor som behöver stöd i sin kommunikation är andra exempel på vad vi arbetar med.